Контракт Плюс

Счетоводство

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване, представляващо обективно и правилно отразяване на стопанските операции във фирмата и осигуряване на навременна информация, касаеща текущите процеси във фирмата и въпросите, които възникват от страна на клиента.Първичните счетоводни документите на Вашата фирма са: фактури, отчети от касови апарати, банкови извлечения, болнични листове и др. Ние ще имаме грижата да бъдат взети и обработени в нужните срокове. В съответствие с предоставената ни документация, Вие ще получите своевременна информация за финансовото състояние и анализ на резултатите.

Предлаганите от нас услуги са гаранция за надежност, прецизност  и висок професионализъм във финансово - счетоводният аспект на всеки наш бизнес партньор. 

Нашата цел е винаги насочена към постигане на дългосрочни, лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на бизнеса на нашите клиенти, при взаимно уважение и конфиденциалност. Идеологията на добрия счетоводител и данъчен консултант са заедно с ръководството да се грижи за планиране на приходите и разходите и за увеличение на печалбите, за намаляване на данъчната тежест, влагайки целия си придобит опит и способности.

Ние ценим и реализираме вашите идеи.

Всеки бизнес има нужда от адвокат и счетоводител. Вашия бизнес може и да няма нужда от постоянна адвокатска услуга, но счетоводителят Ви е ангажиран постоянно, особено ако сте регистриран по ДДС.

Имате две опции: да назначите счетоводител на трудов договор или да сключите договор за счетоводно обслужване със счетоводна кантора.

И тук идва въпроса – кое да избера?

Предимството на това да изберете счетоводна кантора е чисто икономическо – спестявате време, грижи и пари. Това се отнася най-много за фирмите от малкия и среден бизнес, които не могат да уплътнят работното време на един счетоводител работещ на място, особено сега във времената на всеобща икономическа криза.

Искате да съсредоточите времето и енергията си във Вашия бизнес?! Разгледайте нашият сайт за подробности или просто ни се обадете за среща и повече информация.

АКЦЕНТИ ОТ НАШАТА РАБОТА

Счетоводни услуги, текущо отчитане, труд и работна заплата, данъчни декларации, счетоводно обслужване, данъчни консултации, финансови консултации, трудово правни консултации и други.

ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изготвяне на годишни счетоводни отчети

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

  • СТМ СИ КОНСУЛТ 2005
  • ИНЖЕНЕРИК ЕООД
  • ИТАЛКАЛОР
  • "Здравият чук" ЕООД