Контракт Плюс

ДРУГИ УСЛУГИ

НАЧАЛО »  УСЛУГИ »  ДРУГИ УСЛУГИ

Освен изброените дотук основни услуги, ще имате нашата подкрепа и в реализирането на Вашите нестандартни бизнес идеи.

Ще имате нашето съдействие при издаване на документи от различни държавни институции. Можем да Ви бъдем полезни при изготвянето на задължителната фирмена документация, при сключване на договор със служба по трудова медицина, както и при необходимост да Ви насочим към специалисти в области различни от нашата. Такъв подход минимизира риска от последващи административни и данъчни загуби, и води до по-добри финансови резултати.

Вие получавате:

  • Посредничество със служба по трудова медицина;
  • Електронно (On-line) банкиране;
  • Фирмена документация;
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП;
  • Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ;
  • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
  • Подаване на документи към различни институции;
  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения.