Контракт Плюс

ПОЛЕЗНО

НАЧАЛО »  ПОЛЕЗНО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Дневни командировъчни пари от 01.01.2008 г. (ДВ, бр. 2/2008 г.) – 20,00 лв.

Плащания в брой от 01.01.2016 г. (ДВ, бр. 95/2015 г.) – 10 000,00 лв.

Минимална работна заплата от 01.01.2021 г. ПМС 331/26.11.2020 г (ДВ, бр.103/2020 г.)– 650,00 лв

Работните дни и часове за 2021 г. са следните:

Месец Работни дни Работни часове
Януари 20 160
Февруари 20 160
Март 22 176
Април 21 168
Май 17 136
Юни 22 176
Юли 22 176
Август 22 176
Септември 20 160
Октомври 21 168
Ноември 22 176
Декември 20 160

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2021 г. се променя на 650.00 лв. (ДВ, бр. 103/2020 г)

За 2021 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителнителните вноски за фондове „Пенсии“, „ОЗМ“ и „Безработица“ на Държавно обществено осигуряване.

Размер на някои данъци в България

  • Данък добавена стойност – 20%
  • Корпоративен данък – 10%
  • Данък дивидент – 5%
  • Данък върху разходите на фирмите – 10%
  • Данък върху доходите на физическо лице – 10%
  • Данък върху доходите на самоосигуряващо се лице – 15%