Контракт Плюс

ПОЛЕЗНО

НАЧАЛО »  ПОЛЕЗНО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Дневни командировъчни пари от 01.01.2008 г. (ДВ, бр. 2/2008 г.) – 20,00 лв.

Плащания в брой от 01.01.2016 г. (ДВ, бр. 95/2015 г.) – 10 000,00 лв.

Минимална работна заплата от 01.01.2023 г. ПМС 497/29.12.2022 г (ДВ, бр.1/2023 г.) – 780,00 лв

Работните дни и часове за 2023 г. са следните:

Месец Работни дни Работни часове
Януари 21 168
Февруари 20 160
Март 22 176
Април 18 144
Май 20 160
Юни 22 176
Юли 21 168
Август 23 184
Септември 19 152
Октомври 22 176
Ноември 22 176
Декември 18 144

Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 710,00 лв, (Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г обн. ДВ бр.104/2022 г )

Размер на някои данъци в България

  • Данък добавена стойност – 20%
  • Корпоративен данък – 10%
  • Данък дивидент – 5%
  • Данък върху разходите на фирмите – 10%
  • Данък върху доходите на физическо лице – 10%
  • Данък върху доходите на самоосигуряващо се лице – 15%