Контракт Плюс

ПОЛЕЗНО

НАЧАЛО »  ПОЛЕЗНО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Дневни командировъчни пари от 01.01.2008 г. (ДВ, бр. 2/2008 г.) – 20,00 лв.

Плащания в брой от 01.01.2016 г. (ДВ, бр. 95/2015 г.) – 10 000,00 лв.

Минимална работна заплата от 01.04.2022 г. ПМС 37/24.03.2022 г (ДВ, бр.25/2022 г.) – 710,00 лв

Работните дни и часове за 2022 г. са следните:

Месец Работни дни Работни часове
Януари 20 160
Февруари 20 160
Март 22 176
Април 19 152
Май 19 152
Юни 22 176
Юли 21 168
Август 23 184
Септември 20 160
Октомври 21 168
Ноември 22 176
Декември 19 152

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2022 г. се променя на 710.00 лв. считано от 01.04.2022 г. (ДВ, бр.25/2022 г.)

За 2022 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителнителните вноски за фондове „Пенсии“, „ОЗМ“ и „Безработица“ на Държавно обществено осигуряване.

Размер на някои данъци в България

  • Данък добавена стойност – 20%
  • Корпоративен данък – 10%
  • Данък дивидент – 5%
  • Данък върху разходите на фирмите – 10%
  • Данък върху доходите на физическо лице – 10%
  • Данък върху доходите на самоосигуряващо се лице – 15%