Контракт Плюс

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

НАЧАЛО »  УСЛУГИ »  ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Ние вършим цялата работа с данъчната администрация вместо Вас -подаваме необходимите данъчни декларации, грижим се за всички законови и данъчни изисквания свързани с Вашата компания. Данъчното ни консултиране предоставя навременни и ясни отговори, показва възможните варианти и дава препоръки относно избора на оптимално данъчно и счетоводно поведение с аргументиране чрез законови и други нормативни текстове.

Вие получавате:

  • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС;
  • Изготвяне на VIES – декларация;
  • Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларация и дневник;
  • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси;
  • Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
  • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
  • При необходимост съдействие за независим одит;
  • Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.